Juozapas, Tikėjimo Vyras

... Evangelijos mums byloja apie didžios Dievo išminties tauraus vyro Juozapo vaidmenį Šventosios Šeimos gyvenime. Paprastas dailidė, kuklus, atsidavęs tikėjimo vyras Juozapas padrąsinamas priimti draugystės kelionę su Mergele Marija. Iškeliamas tikėjimo žmogus, kaip pavyzdys šeimose ir pašvęstiesiems į vienuolinį luomą. Juozapas taurus ir atsidavęs Dievo duoto plano vykdytojas.
Angelas Sargas – tai ženklas Apreikštojo Sapno vizijoje, padrąsinantis Juozapą, kad jis prisiimtų atsakomybę už Švenčiausiąją Mergelę Mariją, nebijodamas ją parsivestų į namus. Ji laukia ateinančio į pasaulį mažojo vaikelio. Iškeliamas ištikimos šeimos, prisiimančios atsakomybę, riziką už gyvenimą kartu, vaidmuo žemėje. Vėliau daug kartų prisiimta atsakomybė ves bandymų, nuolatinio patikrinimo keliu.
Juozapas per persekiojimus ir bandymus ištikimai, nužeminta širdimi priėmęs Dievo valią tik dar labiau sustiprėja ir subręsta. Šio švento Vyro asmenyje mes esame kviečiami malda prašyti globos ir jo užtarimo mūsų šeimoms, kad Santuokos sakramento malonė būtų išsaugota ir įprasminta kartų Sandoroje, kaip pavyzdys ateičiai kilnaus gyvenimo. Niekada to nesupras tas žmogus, kuris kiekvienoje patirtyje (gyvenant be Santuokos malonės) ieškos sau pateisinimo šių dienų liberalizmo pilname pasaulyje. Tačiau visada suvoks sakramentų malonių amžinąją vertę tas, kuris sieks tvirtų giluminių šaknų šeimos gyvenime, tvirtindamas atsakomybe paremtą pamatą. Šiandien serganti šeimų bendruomenė tebūnie gydoma malda.
Giliau suvokime priimtus įsipareigojimus, kurių pasiryžome laikytis ištikimai atsiduodami visą gyvenimą. /.../
Šventasis Juozapai, nušviesk mums kelią, o tuos, kurie nešioja tavo vardą, stiprink ir augink, kad išliktų taurūs ir išmintingi Tikėjimo Vyrai.

Br. diak. Bernardas Belickas OFM; Bernardinai.Lt, 2006

Kitos kovo šventės

Į puslapį VYDIJA