apreiškimas marijai ir negimusio kūdikio diena


/.../ Apreiškimas, kai Mergelė Marija sužino, kad ji buvo pasirinkta tapti Išganytojo Motina, nusako akimirką, kai „Žodis tapo Kūnu“. Amžinasis Dievo Sūnus pradeda savo žmogišką gyvenimą ne Betliejuje savo gimimo dieną, bet Apreiškimo dieną Marijos įsčiose.
Dievas kadaise buvo dar negimęs kūdikis. Todėl tam tikra prasme kiekvienas negimęs kūdikis yra susijungęs su Dievu. Kaip teigė II Vatikano Susirinkimas, „savo įsikūnijimu Dievo Sūnus susijungė su kiekviena žmogiškąja būtybe“ (Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią Moderniame pasaulyje Gaudium et Spes, 22).
Bažnyčios Tėvų raštuose randame apmąstymų, kad Kristus išgelbėjo mus, prisiimdamas visus skirtingus mūsų gyvenimo žemėje tarpsnius - vaikystę, šeimos gyvenimą, darbą, kentėjimus ir mirtį. Mūsų laikais, kai, kaip popiežius Jonas Paulius II sakė, „esame milžiniško, dramatiško gėrio ir blogio, mirties ir gyvybės, „mirties kultūros” ir „gyvybės kultūros” konflikto liudytojai“ (Gyvenimo Evangelija, 28), mes taip pat turėtume apmąstyti faktą, kad Dievo Sūnus prisiėmė mūsų gyvenimą dar negimus - įsčiose.
Ar nenutiks taip, kad tikintieji, kurie mąsto apie Dievą, kaip dar negimusį kūdikį, nebeatpažins, kad negimę kūdikiai sukurti pagal Dievo paveikslą? Ar nenutiks taip kaip tiems, kurie svarsto, kad mūsų Visagalis Gynėjas buvo kūdikis, tačiau nebemato, kad kūdikiai įsčiose verti būti apginti? Ar nenutiks taip, kad krikščionys, kurie pripažįsta, kad jų Viešpats ir Brolis kadaise buvo embrionas ir vaisius, nebetikės, kad kiekvienas embrionas ir vaisius yra brolis ir sesė Viešpatyje?
Vis dėlto stebuklai, kuriuos atskleidžia Apreiškimas, tuo nesibaigia. Apreiškime taip pat yra ir Marijos laisvės slėpinys, jos „Fiat“ – „Tebūnie man pagal tavo žodį“ (Lk 1, 38). Tai pasirinkimo tarnauti tiesai laisvė, o ne moterų teisė pasirinkti abortą, kuri siekia sukurti savo tiesą. Tai gyvenimo tarnystės pasirinkimas, o ne iškreiptas pasirinkimas vartoti gyvenimą. Tai akimirka, kai Marija suteikė savo kūną Tam, kuris suteiks pasauliui gyvybę, sakydamas „Tai yra Mano Kūnas“, ir taip visam laikui panaikins nuodėmę tų, kurie pateisina abortą, sakydami „Tai mano kūnas
Taigi švęskime Apreiškimą iškilmingiau nei kada nors anksčiau. Vienykimės su tomis tautomis, kurios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai dieną  paskelbė Negimusio kūdikio diena. Patys grįžkime mylėti ir tarnauti silpniausiajam tarp mūsų!

T. Frank Pavone; Bernardinai.lt , 2007

Kitos kovo šventės

Į puslapį VYDIJA