Apreiškimas Marijai


 /.../ Šventieji raštai labai kukliai kalba apie Jėzaus Motiną Mariją. Tačiau Mergelės Marijos vaidmuo Jėzaus gyvenime yra labai svarbus. Marija yra ištikimame draugystės kelyje su Jėzumi. Angelo apreikštoji mintis kalba apie Mariją, kuri yra skirta priimti ateinantįjį pranašą į pasaulį. Marija – meilės ir tiesos motina, priimanti Dievo valią nuolankia, nužeminta širdimi. Visuomet ji, kaip Kristaus ir visų mūsų tikėjimo motina, lieka ištikima sunkiųjų išbandymų valandomis.
Po Kristaus kryžiumi – keletas ištikimųjų moterų, ir viena iš jų – Marija. Kaip šventos Dievo valios vykdytoja – Marija, be dėmės pradėtoji, keliauja į dangų. Iškeliamas Marijos kaip moters vaidmuo. Ji – skaistumo įsikūnijimo ženklas.
Prašykime Dievo malonių, kad moterystės taurumas šių dienų pasaulyje būtų iškeltas į pirmąją vietą, ir mes galėtume priimti kiekvienos kilniadvasės tikėjimo moters gyvenimą, kaip sektiną pavyzdį. Melskimės už šeimų motinas, kad jos išliktų humaniškos ir palaikytų naujos gyvybės atėjimą į pasaulį kaip Dievo skirtąjį ženklą ir neleistų pakelti rankos prieš naująjį mažojo atėjimą.
Melskimės ir kartu prašykime, kad šių dienų pasaulyje moters vaidmuo aktyviajame gyvenime būtų vertinamas ir skatinamas. Menininkų apdainuotas Marijos pavyzdys atskirais amžiais buvo iškeliamas kaip skaistumo, tauriausio gyvenimo pavyzdys. Šiandien sunkiai suvokiama švč. Mergelės Marijos Apreiškimo iškilmė, bet ją galime išgyventi priimdami kaip nuoširdžios tikėjimo grožio nuotakos švytėjimą. Taip iškeliama ištikimo atsidavimo, tikros draugystės sesuo, savo kukliu paprastumu budėjusi su savo sūnumi Kristumi išmėginimų dienomis.
Tegul ir mus šiandien Mergelė Marija globoja ir palaiko kiekvieną bandymų valandą supratimo, vienas kito priėmimo dvasia. Savo kuklumu ir paprastu atsidavimu Mergelė Marija ir mums lieka pavyzdžiu, kaip turime siekti Dievo malonės atviromis, nuoširdžiomis širdimis. Marija, mūsų Mama, lydėki mus kasdienoje.

Br. diak. Bernardas Belickas OFM; Bernardinai.lt , 2006

Kitos kovo šventės

Į puslapį VYDIJA