TAUTOS LOBYNAS
Upynos liaudies amatų muziejus


Upynos liaudies amatų muziejus

Žemaitijos kultūros ir istorijos puoselėtojas kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas pasakoja ir rodo Upynos liaudies amatų muziejaus (Šilalės r.) turtus. Šio muziejaus rinkinį sudaro Upynos ir jos apylinkių liaudies etnografijos eksponatai, iš viso daugiau nei 3 tūkstančiai. Muziejuje eksponuojami kaimo žmonių gyvenime seniau naudoti darbo įrankiai ir buities apyvokos reikmenys, archeologiniai radiniai.
Video laidų ciklą (12 dalių) parengė Virginijus Kašinskas, tapytojas, VDA dėstytojas. 2012 m.

1 dalis. Kad ugnis neišeitų iš namų neišeitų. Muziejaus kūrimas

2 dalis. Moterų buities apyvokos reikmenys (I)

3 dalis. Moterų buities apyvokos reikmenys (II)

4 dalis. Vaikų žaislai ir reikmenys

5 dalis. Moterų buities apyvokos reikmenys (III)

6 dalis. Vyrų darbo įrankiai ir buities apyvokos reikmenys (I)

7 dalis. Vyrų darbo įrankiai ir buities apyvokos reikmenys (II)

8 dalis. Vyrų darbo įrankiai ir buities apyvokos reikmenys (III)

9 dalis. Kaimo sodybų vidaus ir išorės puošybos elementai

10 dalis. Buities reikmenys ir jų puošyba

11 dalis. Apeigų priemonės ir archeologiniai radiniai

12 dalis. Kaimo žmonių meno kūriniai, daiktai ir jų puošyba
 

Tautos lobynas         Geroji Naujiena          Dainos Lietuvai          Meniniai filmai         Vydija