GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

 

Išaušo Gailestingumo sekmadienis, skelbiantis mums Ramybę, parodantis Jėzų. Evangelija kviečia įsižiūrėti į Tą, kuris buvo perdurtas. Kviečia nebebūti netikinčiais. Kviečia tikėti, kviečia gyventi. Palieskime Kristaus šoną, prisilieskime prie Dievo, pridėkime pirštą prie gyvenimo. Įsižiūrėkime į dovanotos mums ramybės kainą, į žaizdas, perpildytas Dievo gailestingumo.
Šiandien tikrai Gailestingumo sekmadienis - Jėzus įsteigia susitaikinimo sakramentą. Jo žaizdomis, Jo vinių skylėmis gydomi mes patys. Iš perdurto šono trykšta gyvenimas, iš žaizdų - susitaikymas su Dievu.
Gailestingumo sekmadienio žinia - atleidimas ir susitaikymas. Dievas trokšta, kad Ramybė, kurią Jis mums dovanoja, nebūtų prarasta, bet nuolat atkuriama, kad žmogaus ir Dievo ryšys nenutrūktų ir nebūtų sutraukytas. Net nusigręžusiems nuo Dievo, Jis dovanoja atleidimą. Atleidimą, trykštantį iš perverto Dievo. Per Jėzų ir Bažnyčią, per atgailos  sakramentą mums dovanojamas susitaikymas su Dievu. Nebesėdėkime užsirakinę, nebedrebėkime. Atverkime savo širdis ir įsileiskime Jėzų, įsileiskime Ramybę.
Įsižiūrėkime į pervertą šoną...
Jau nebūkime netikinčiais...

Mozė Mitkevičius, Bernardinai.lt, 2006

Kitos balandžio šventės

Į puslapį VYDIJA