SPALIS

 

Senieji mėnesio pavadinimai - Vėlinis, Spalinis, Lapkristys, Visagalis, Septintinis.

Liaudies papročiais išsiskiriančiomis šventėmis spalio mėnuo nepasižymi. Rugsėjo pabaigoje jau atšventėme rudens lygiadienį, naktis tapo ilgesnė už dieną; atėjo derliaus metas - savo darbo vaisių, savo gyvenimo, savosios esmės ir dvasios būklės įvertinimo laikas. Spalio mėnesį švenčiausios Mergelės Marijos garbei kalbamas rožinis. Šį mėnesį jau prisimename mirusiuosius - pagal mūsų senolius, nuo Mykolinių (Dagos dienos) iki Martyno (paskutinės rudens šventės) yra vėlių metas.

ANGELAI SARGAI (spalio 2 d.). Angelų sargų šventė pradėta švęsti Ispanijoje ir Prancūzijoje XVII a. (pirmąjį rugsėjo sekmadienį). Visoje Bažnyčioje šią šventę XVII a. pabaigoje įvedė popiežius Klemensas X, perkeldamas ją į spalio 2 d. Ši data dabar ir Lietuvos policijos diena. Tačiau giliai širdyje kiekvienas suvokia, kad tikrąjį saugumą jam dovanos ne policininkai, o Dievas ir jo siųsti angelai. Seniau bažnytkaimiuose, miesteliuose vykdavo Aniuolų sargų atlaidai ir kermošiai. 
Apie angelus - ir linksmai, ir rimtai - Holger Lahayne.

ŠVENTASIS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS (spalio 4 d.) - vienas artimiausių lietuviškai dvasiai krikščionių, maldose bei giesmėse šlovinęs sesę saulę, brolį mėnulį, net brolį vilką ir sesę mirtį, basakojis šventasis, sakęs pamokslus paukščiams ir žuvims, ugniai ir vandeniui, vėjui ir lietui... Asyžietis (1182-1226) - vyriausias Italijos šventasis globėjas, taip pat paskelbtas ir gamtos globėju. Jo diena, spalio 4-oji - Pasaulinė gyvūnijos diena.
Pranciškonai - bene pirmieji krikščionių vienuoliai, įsikūrę Lietuvoje: pranciškonai misionieriai minimi Mindaugo, Gedimino laikais, bet vienuolynai ėmė kurtis tik po Lietuvos krikšto 1387 m. Du pirmieji Vilniaus vyskupai Andrius (1388-1398) ir Jokūbas (1398-1407) buvo pranciškonai. O jau 1400 m. Kaune, ant Nemuno kranto pastatyta švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčia ir įkurtas pranciškonų vienuolynas. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 pranciškonų vienuolijos (2 vyrų ir 1 moterų) - Kretingoje, Kaune, Vilniuje, Dotnuvoje, Kryžių kalne, Medininkuose bei trečiasis ordinas arba Lietuvoje vadinami tretininkai - pranciškonai pasauliečiai.
Žinomas „švento Pranciškaus varpelis“, kuriuo skambindami ir melsdamiesi šią dieną apeidavo pasėtų rugių dirvas. Liaudyje šv. Pranciškus ir šv. Brigita (spalio 8 d.) laikyti augalų, gyvulių globėjais.
Apie šventąjį plačiau - Antano Blužo.
Šventasis Pranciškus ir gamtos pergyvenimas - Antano Maceinos.
Apie Pranciškų ir erotiką - David Elliott.

MOKYTOJO DIENA (spalio 5 d.). Šios profesijos žmonėms patikima žmonių ateitis. Prisiminkime mokslo žinių davėjus, auklėtojus, dvasios vadovus, gyvenimo Mokytojus.

ŠVENTOJI TERESĖ AVILIETĖ (spalio 15 d.), Jėzaus Teresė arba Teresė Didžioji (1515-1582) - mistikė, Bažnyčios daktarė ir Mokytoja, Karmelio vienuolynų reformuotoja. Avilietė, vidinės maldos, tylos, askezės, vizijų ir ekstazių malonėmis apdovanota vienuolė, paskelbta šventąja Ispanijos globėja. Pirmos basosios seserys karmelitės į Lietuvą atvyko 1637 m. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 kontempliatyvios karmeličių vienuolijos - Paštuvoje, Paparčiuose, Krikštėnuose.
Apie Avilietę išsamiau
„Apie Dievo meilę“
Apie „Sielos pilį“

EVANGELISTAS LUKAS (spalio 18 d.) - gydytojas, kilęs iš Sirijos, apaštalo Pauliaus palydovas. Šventasis Lukas yra Evangelijos autorius ir Apaštalų darbų knygos kūrėjas. Jis laikomas medikų bei tapytojų globėju. Lietuvos kaime Lukas nebuvo populiarus šventasis.

ŠVENTIEJI SIMONAS IR JUDAS (spalio 28 d.) - Jėzaus apaštalai. Judas dar buvo vadinamas Tadu ir yra dangiškasis užtarėjas vadinamaisiais beviltiškais atvejais. Simonas vadinamas „uoliuoju“ (priklausė grupelei, ketinusiai ginklu išvaduoti Izraelį nuo svetimšalių engėjų. 
Lietuvoje tai būdavusi diena, skirta maldoms už mirusius, kuriems rengiamos vaišės. Šią šventę vadindavo Diedai, Dziedai, Dziady (Baltarusijoje), Paminėklai, Paminklėliai, Vėlių pamėkas, Vėlių paminklėliai (kai kur jie švęsti ne spalio 28, o 29 d.). Kartu šią dieną vykdavo atlaidai, triukšmingi trečiojo derliaus, rudens gėrybių, amatų jomarkai (Simajudo turgūs). Senovėje tai buvo didžiosios derliaus nuėmimo šventės dalis - linarūtės pabaiga, šiltojo metų laikotarpio palydos. 
Tai tarsi savotiškos rudeninės „užgavėnės“, kurių atgarsiai, matyt, yra išlikę Vakarų kraštuose trimis dienomis vėliau (spalio 31 d.) švenčiamoje siautulingoje, su įvairiausiais burtais ir pranašavimais, pokštais bei gąsdinimais, šventėje Halloween (Hallowmas Eve - Visų Šventųjų dienos išvakarės). Deja, jau bandoma perimti svetimus „moliūginius“ papročius, iki galo neišsiaiškinus jų kilmės ir prasmės.
Apaštalai Simonas ir Judas

Visų šventųjų išvakarės (spalio 31 d.)
Helovino kilmė ir prasmė
Helovinas - Gabrieliaus Klimenkos
Helovinas - Pauliaus Zovės
Helovinas -
Stivo Grunovo


Apie kalendorių