TEKSTAI

 

GIMTOJI KALBA - MANO SAVASTIS:

- Įvadas į skiltį
-
Lietuviška savimonė Antano Maceinos filosofijoje - Aleksandro
- Apie lietuvių kalbos paparčio žiedą - Algirdo ir Aleksandro
- Balsės. Apie garso ir prasmės darną lietuvių senkalbėje - Algirdo, Aleksandro ir Rasos
- Balsės anglų k. - Phonemes; Balsės rusų k. -
Фонемы; Balsės lenkų k. - Samogloski

- Piktnaudžiavimas svetimžodžiais žudo gimtąją kalbą - Jono
- Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba - Dainiaus
- Neįkainojamas turtas - Dainiaus

- Filosofija ir lietuvių kalba - Antano Maceinos
-
Atšaukti valstybinę lietuvių kalbą? - Vydo
- Viskas yra virsmas, mano juodvarniais lakstantysis brolau - Skirmanto
- Tautinės garsuotės slenksčiai - Andriaus
- Elnio devyniaragio mitas - Neringos
- Tilstantys balsai - Raso Raimerio
- Žodyną pavarčius -
Liudos ir Vytauto
 

 

VYDŪNAS IR AŠ:

- Įvadas į skiltį
- Dievo įstatymas
- Akiniai

- Likimo veikimas
-
Laisvė
-
Sąmoningumas ir religija
-
Žmogaus susivokimo kelias

- Vydūnas ir blaivybė
- Žmoniškumas Vydūno filosofijoje
- Gyvenimo giesmė

--Labai svarbu stebėtis
--Meilė

 

ANAPUSINĖS ISTORIJOS:

- Įvadas į skiltį
- Gyvenimo ir mirties paslaptis - Rimos Balčienės
- Sielos pasakoja - Jehudos Novoselskio
- Negimusių vaikų istorijos - Valdemaro Petrokos
- Apsupta šviesos - Betės Ydi
-
Aš stovėjau prie dangaus ir pragaro vartų - Glorijos Polo
- Aš neklausiu ar reikia, bet duodu - Janinos Inčiūrienės
- Aš iki gimimo ir
Gimimo slėpinys - Aleksandro Žarskaus
-
Pamokos iš Amžinybės - Nijolės Masteikaitės

 

STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI:

- Sava Kalėda - Sauliaus Lipinsko
- Algirdui Patackui atminti - Aleksandro Žarskaus
- Ar tikrai Jonas ir Joninės – krikščioniški žodžiai? - Dainiaus Razausko
- Brahmanas karžygiškos dvasios
- Žmogaus (žmonijos) ciklas
- Glūdėti ar kovoti?  - Aleksandro Žarskaus
- Kita lais
vių ir teisių pusė  - Aleksandro Žarskaus
- Glūdėjimas ir prastumas  - Aleksandro Žarskaus
- Nauji karaliaus drabužiai arba kam reikalinga lyčių lygybė - Aleksandro Žarskaus
- Butšakniai. Jie išgelbės Lietuvą - Algirdo Patacko
- Evoliucija pagal Dievą ar pagal Darviną - Aleksandro Kavoliūno
- Demokratinės laisvės ir teisės
- Aleksandro Žarskaus
- Antropinis visatos principas - Aleksandro Žarskaus
- „Apie pakantumą: tolerancija ir diskriminacija“ - Aleksandro Žarskaus
- „Apie tikrovės kūrimą. Įvardijimo galia ir pavojai“ - Aleksandro Žarskaus
- „Tradicija pažangai nekliudo“ - Algirdo Degučio
- „Maldos gijos Lietuvai“ - Bernadetos Vosyliūtės
- „Apie tarpininkus ir kelionę Jeruzalėn“ - Donaldo Kajoko
- „Europos saulėlydis“ - L.
- „Keliai keleliai“ - Aleksandro Kavoliūno
- „Laikmetis, kuriame gyvename“ - Aleksandro Kavoliūno
- „Pasaulių sankirtoje“ - Aleksandro Kavoliūno
- „Netikrų dievų laidotuvės“ - Aleksandro Kavoliūno
- „Šventasis Pranciškus Asyžietis ir sesuo Lietuva“ - Algirdo Patacko
- „Rasos šventė“ - Algirdo ir Rasos
- „Apie Rasą ir šventąjį Gralį“ - Algirdo
- „Tautinė kultūra - religijos duktė“ - Petro
- „Kaip atsinaujina pasaulis“ - Jono
- „Priesakas pasiliekantiems“ - Marijos
- „Ilgos laisvės pamokos“ - Aleksandro Ž.
- „Lyčių santykiai socialinės ir asmeninės sąmonės šviesoje“ - Aleksandro Ž.
- „Kultūros reiškinių misterija vakar ir šiandien“ - Eglės
- „Sąjūdžio mokykla – esmingiausias Atgimimo reiškinys“ - Petro

- „Kita lietuva“ - Algirdo
- Apie demokratines laisves ir žmogaus teises - Aleksandro Ž.
- „Apie šventųjų relikvijas“
- Beno
- „Teolingvistika, arba žodžių esaties link“ - Renatos SSC.
- „Apie alkoholį, tabaką, narkotikus, tvirkinimą ir globalinę politiką“
- „Vaiko vystymasis ir religinis bei moralinis auklėjimas“ - Aleksandro
- „Šventės, šventimas ir šventumas“ - Aldonos
- „Ritualinė simbolių struktūra XX a. lietuvių nekrokulto tradicijoje“ - Virginijaus
-
„Apie pasaulėžiūrą, esmę ir virsmus“ - Aleksandro ir Liudviko
-
„Kaip atsakysime į iššūkį lietuvių kalbai“ - Algirdo ir Aleksandro
-  „Apie tautiškumą ir krikščionybę“ - Rasos
-  „
Baltų protėvynė“ - Jono
-  „
Žodžio duris pravėrus“ - Algirdo 
-  „
Kryžiaus simbolis“ - Albinos
- „
Dorinis ugdymas dabartiniu laikotarpiu“ - Aleksandro
- „
Derlius. Nuo Prapjovų iki Dagos“ - Rasos
- „
Rasa“ - Algirdo
- „
Old baltic culture“ (anglų k.)
-
„The culmination of the marriage transformation“ - Algirdo ir
Aleksandro (anglų k.)
- „
Lithuanian papercuts“
- Albinos (anglų k.)

 

KNYGOS, ŽURNALAI:

- „Laumakio raganos. Tautotyrinės sakmės“ (2020 m.) - Rasos: pristatymas
- „Rūgštus sveikatos skonis“ (2019 m.) - Aleksandro: pristatymas
- „Rasties versmė. Apie ženklus ir simbolius“ (2014 m., II laida 2016 m.) - Rasos: pristatymas
- „Lietuva yra Vydija“ (2014 m.) - pristatymas
-
„Gimimas be prievartos“ (1993 m.) - tekstas
- „Pamokos iš Amžinybės“ (2011 m., 432 p.) - Nijolės: pristatymas ir įvadas
- „Aisa. Eilėraščiai apie meilę ir liūdesį“ (2011 m., 48 p.) - Algio: pristatymas
- „Mityba virsminiu laikotarpiu“ (2010 m.) - Aleksandro: pristatymas
- „Svastika“ (1991-2010 m.) - Rasos: pristatymas , ištrauka1, ištrauk2, ištrauka3
- „Galindiana“ (2010 m.) - Algirdo: pristatymas
- „Saulė ir kryžius“ (1984 m., redaguota 2009 m.) - Algirdo: tekstas
- „Apsupta šviesos“ (2009 m.) - Betės Ydi: tekstas
- „Rėdos knyga“ (280 p.; 2009 m.) - Aleksandro:
                       - pratarmė ir pabaigos žodis.    
- „
Našlaitės atsiminimai ir dvasinis bendravimas su kunigu Juozapu Zdebskiu“ -
    Stefanijos (159 p.; 2009 m.):
                       - pratarmė.
- „
Aš stovėjau prie dangaus ir pragaro vartų“ (86 p.; 2009 m.) - Glorijos Polo:
                       - įžanga ir įvadas.                   
- „Vydija“ nr. 10 (100 p.; 2008 m.) - pristatymas.
- „Sielos pilis“ (255 p.; 2008 m.) - šv. Teresės Avilietės:
                       - įvadas - pristatymas.
- „Aš neklausiu ar reikia, bet duodu“ (317 p.; 2007 m.) - Janinos:
                       - įvadas - pristatymas.
- „Ir Žodis buvo Dievui“ (246 p.; 2007 m.) - Nerijaus:
                       - įvadas - pristatymas.
- „Mažasis tobulumo kelias“ (111 p.; 2007) - pagal šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę:
                       - pristatymas.
- „Apie seniausiuosius laikus“ II knyga - Rimgaudo:
                       -
I dalis - pradžia; XVIII dalis
- „Apie seniausiuosius laikus“ I knyga (internetinis tęstinis tekstas; 2007-2009 m.) - Rimgaudo:
                       - I
dalis - pradžia; XIV dalis - pabaiga.
- „Apie Dievo meilę“ (117 p.; 2006 m.) - šv. Teresės Avilietės
                       - pristatymas - vertėjo įžanga.
- „Gimties virsmas“ - Aleksandro:
                       - I-os dalies - „Aš iki gimimo“ (337 p.; 2003 m. ir 2005 m.) pristatymas,
                       - II-os dalies - „Gimimo slėpinys“ (340 p., 2004 m.) pristatymas,

- „Pradžioje buvo Žodis“ (206 p.; 2004 m.) - Nerijaus:
                       - įvadas - pristatymas.
- „Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai“ (131 p.; 1999 m. ir 2003 m.)
- Rasos:
                       - pristatymas,
                       - įžanga.

- „Virsmų knyga“ (616 p.; 2002 m.) - Algirdo ir Aleksandro:
                       - pristatymas,
                       - įvado ir užsklandos ištraukos - straipsnis „Praeitis ir dabartis“,
                       -
knyga internete (pdf formatu).
- „Lietuva yra vydija“ (240 p.; 2014 m.) - Algirdo ir Algirdo, Aleksandro, Rasos:
                       - pristatymas.
                  
 MALDOS, MEDITACIJOS:
- Apie žinojimą
- Moteriškos maldos
- Vyriškos maldos
- „Dvynių pokalbis“
- „Tai mano siųsta...“
- Kryžiaus kelias - paveikslai ir meditacijos
- Senovinės maldelės ugniai

- Gyvybės Medis
- Kai Dievas sako „Ne“ ir kai Jis šnabžda...
- „Krentame?“
- „Jei gyvenčiau dar kartą“
- „Kūrėjo beldimas“

- Žvelgiant į Karalių
- Romumo dekalogas
- Psalmė Motinai
- Pasigailėk...
- Pasninkas

- Iš prosenolių maldaknygės
- Įsiklausymas į pavasarį

 

POEZIJA, PASAKOS:
- Gintvilės

- Vytauto
- Eglės
- Reginos
- Rimos; Rima2
- Algirdo

- Rasos

 

PASKAITOS:
- audio įrašų sąrašas

 

LEIDINIAI:
- „Vydijos“ leidinių (1988-2009) sąrašas

 

SU ŠYPSENA:
- kaip elgtis

- dygliuotų tiesų žodynas

- tikra tiesa apie mamas
-

vydija@vydija.lt